top of page
לוגו האתגר .png

    #8 אתגר

שלושה תרגילי טכניקה 

נא צלם את עצמך מבצע את 3 התרגילים
ותעלה לאתר האמצעות לחצן העלאת סרטון 
ולאחר מכן לחיצה על שלח 

יש בעיה בהעלאת הקובץ - נא לבדוק בשנית 

הקובץ עלה בהצלחה 

העלאת סרטון
bottom of page