top of page
לוגו האתגר .png

    #5 אתגר

תרגיל העובד על קוארדינאציה , תיזמון, ויסות כוח והפרדת איברים 

נא צלם את עצמך מבצע את התרגיל
ותעלה לאתר האמצעות לחצן העלאת סרטון 
ולאחר מכן לחיצה על שלח 

הקובץ עלה בהצלחה 

העלאת סרטון

יש בעיה בהעלאת הקובץ - נא לבדוק בשנית 

bottom of page